Jak ošetřit vodu při prvním napuštění bazénu

Už v první napouštěné vodě, i když pochází ze zdroje pitné vody, se nacházejí rozpuštěné látky jako kovy, minerály a bakterie.  K tomu připočtěte (a to i v krytých bazénech) nevyhnutelné zanášení nečistotami z okolí. Ty nejsou na rozdíl třeba od listů, zeminy nebo trávy vždy k rozpoznání. Řasy lze rozeznat teprve až, když se začnou silně množit a bakterie a viry jsou lidským okem nezpozorovatelné.

K účinnému zabránění napadení řasami se doporučuje natřít stěny a dno čištěného bazénu bazénovou chemií neředěným algicidem super a nechat zaschnout. Tím budou eventuelní přítomné spóry nebo buňky řas zničeny.

Při napuštění vody je potřeba myslet na to, jestli je voda z vodovodního řádu nebo ze studny. V případě, že je voda ze studny, je zapotřebí vysrážet vápenec pomocí bazénové chemie Stabilizátoru tvrdosti vody.  To jak tvrdou vodu máte v bazénu, zjistíte pomocí testeru na měření tvrdosti vody.

Před další aplikací bazénové chemie je zapotřebí nastavit hodnotu pH na 7,2-7,4 pomocí pH mínus nebo pH plus a hodnotu chloru pomocí chlor šoku na 0,3 – 0,8 mg/l. Veškeré hodnoty se dají změřit pomocí tester pH/Cl, který vám ukáže i optimální hodnoty. Pokud je voda z vodovodního řádu, tak pH a Cl bývá většinou v normě. Horší je to u vody ze studny. Pokud chcete snížit spotřebu chloru, použijte chlor stabilizátor, který pomáhá udržet chlor ve vodě déle. Po nastavení hodnot pH a Cl aplikujte Pomalurozspustné chlorové tablety nebo Multifunkční chlorové tablety 5v1. Dobré je ještě aplikovat Algicid Super jako prevenci proti tvorbě řas.

Nyní máte plně nastartovaný bazén pro použití. Je dobré samozřejmě také zkontrolovat bazénovou technologii, zejména pískovou filtraci, kdy doporučujeme vyměnit písek každé 2 roky. Nezapomínejte pravidelně filtrovat, voda by se měla protočit minimálně jednou za den. Dvakrát do týdne změřte hodnotu pH a Cl a případně doplňte chlor pomocí chlor šoku nebo pH. Nezapomínejte na to, abyste měli vždy v dávkovači odpovídající množství pomalurozpustných chlorových tablet nebo ještě lépe Multifunkci 5v1. Velké nečistoty typu listí, trávy vyndávejte z bazénu pravidelně. Pokud se budete držet těchto jednoduchých rad, voda v bazénu zůstane pěkně modrá.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.