Měření radonu v rychlých termínech

Při jednoduché otázce, zdalipak víme, proč vlastně děláme měření radonu, se zřejmě málokdy dozvíme tu pravou a správnou odpověď. Naopak se spíše nabídne otázka, co to vlastně ten radon je? Radon je pouze plyn, který se vytváří při radioaktivním rozpadu uranu a radia. Lépe řečeno při rozpadu uranu v půdě vzniká radium a z něj poté plyn, kterému říkáme radon. Částice, které jsou uvolňovány během tohoto cyklu, jsou velmi nebezpečné pro naše zdraví a organismy. Napadají zejména plíce, čímž markantně napomáhají ke vzniku nebo probuzení rakoviny plic.

Pokud se chystáte stavět dům, nemělo by se vám měření radonu vyhnout. Měření radonu se provádí jako kontrolní měření pro kolaudační řízení, dále pro informace pro uživatele stavby o důkladném a bezchybném provedení protiradonových opatření a v neposlední řadě před rekonstrukcí a jako podklad pro rozhodování o nutnosti a rozsahu provádění protiradonových opatření.

Množství radonu, které prostupuje půdou, se vyjadřuje radonovým indexem. Chcete-li se ujistit o zdraví bezpečném množství radonu na vašem pozemku nebo potřebujete osvědčení o radonovém indexu ke svému stavebnímu povolení, neváhejte využít našich služeb měření radonu. Poděbradská firma Geologická služba s.r.o. nabízí služby v oblasti radonu i například zakládání studní.

 

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.