Real estate

Termín real estate je označení pro reality nebo nemovitosti. V zahraničí tento termín znamená označení pro pozemky a pro vše, co je nepřesunutelné a nepohyblivé. S termínem real estate souvisí spousta věcí, co se realit týče. U nás je nejčastěji používán pojem Real Estate Agency, což je výraz, který označuje společnost, nebo agenturu, která se zabývá prodejem nemovitostí. Zprostředkovává tedy prodej domů, bytů, půdy a dalších nemovitostí. U nás existuje mnoho real estate kanceláří neboli realitních kanceláří. Pracovníci, kteří obchody nemovitostí zprostředkovávají, se nazývají realitní agenti, nebo také realitní makléři.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.