Výroba tepla a elektrické energie v jednom zařízení

Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie pro rodinné a bytové domy

Ochrana ovzduší a zodpovědné zacházení s přírodními zdroji patří k hlavním výzvám naší doby. Na základě vývoje v Evropě, kde se v nejbližší době očekává snížení výroby elektrické energie pomocí jádra, tak nabývá na významu využití obnovitelných energií a efektivních technologií.

Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie představuje efektivní technologii s mimořádně velkým potenciálem, protože vhodně využívá teplo, které vzniká při výrobě elektrické energie. Na rozdíl od běžné oddělené výroby tepla a elektrické energie (elektrická energie z elektrárny, teplo z kotelny) snižují systémy pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla s provozem na plyn spotřebu primární energie až o 25 % a CO2 emise asi o třetinu.

Důležitým předpokladem pro hospodárný provoz systémů pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie jsou co nejdelší doby chodu. Z toho důvodu se dosud kogenerační jednotky používaly převážně v objektech s vysokou celoroční spotřebou elektrické energie a tepla – například v nemocnicích, obchodních a průmyslových provozech. Inovativní jednotka Vitotwin 300-W je kompaktní systém mikrokogenerace, který umožňuje použití efektivní technologie zvláště pro modernizaci rodinných a bytových domů. Rozsáhlé využití nachází Vitotwin 300-W také u ohřevů bazénů a větších spotřeb teplé vody.

Aby bylo zajištěno vysoké vytížení po celý rok, musí se mikrokogenerační systémy dimenzovat tak, aby pokryly základní potřebu tepla. K tomu se v zařízení Viessmann Vitotwin 300-W používá Stirlingův motor, který na rozdíl od běžného Ottova motoru nevyžaduje údržbu. Odpadní teplo motoru vystačí k tomu, aby téměř úplně převzalo vytápění obytných prostor a přípravu teplé vody. Pouze ve velmi chladných zimních dnech a pro rychlou přípravu teplé vody se automaticky zapne integrovaný špičkovací plynový kondenzační kotel Vitodens 200-W.

Elektrická energie vyráběná pomocí Stirlingova motoru najde své využití rovnou v domě. Tím se snižuje odběr elektřiny od dodavatele. Vyrobí-li mikrokogenerační jednotka více elektřiny, než odpovídá aktuální potřebě, může se tato část odvést do veřejné sítě – v současné době je hrazena částkou v rozmezí 0,59 – 1,63 Kč za kilowatthodinu*. Díky tomu a vysokému vytížení zařízení se investice do inovativního zařízení Vitotwin 300-W vrátí již po několika letech.

*) Úplné informace dle aktuálního rozhodnutí ERÚ a podpory KVET. 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.