Informační systém pro firmy

Za informačním systémem si lze představit soubor lidí, technologických prostředků a metod, které mají za úkol zabezpečit sběr, přenos a také zpracování a uchování dat a to za účelem vytvoření prezentace těchto informací pro potřeby jejich uživatelů. Asi tak by mohla znít základní definice pro pojem informační systém. Lze si tedy pod ním představit v základní podobě třeba kartotéku, telefonní seznam, účetnictví a podobně. Není vždy pravidlo, že musí být všechno automatizované díky počítačům, ale je možné, že má tedy i papírovou podobu. Dnešní doba je, ale díky novým technologiím hodně spojená právě s počítači a to vede k rozvoji informačních systémů a rozvíjí se i projektové řízení. Je hodně firem, které potřebují komplexní informační systém, který pomáhá řešit veškeré činnosti spojené s řízením firmy a rozhodovacími procesy, které jsou ve firmě uskutečňovány. Ideální volbou je informační systém QI. QI se postupným vývojem zdokonalil. Je navržen tak, že se dokáže přizpůsobit požadavkům zákazníků, tak aby byl zároveň lehký ale také hlavně stabilní. QI dokáže lehce a logicky provázat veškeré aplikace a propojit tím všechna data, do něj vložená. Vývoj QI dokázal zamezit veškeré duplikaci dat v systému, je rychlý jak při běžné zátěži, ale svou rychlost si ponechá i pokud zpracovává veliké množství informací a dat. Samotné složení tohoto informačního systému je založeno na modulech, které spolu dokážou perfektně spolupracovat. Každý modul řeší určitou část jednotlivé agendy ve vaší firmě. A každá firma si tak může objednat informační systém podle svých potřeb. A pro každou firmu, tak může vzniknout originální řešení informačního systému QI.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.